Geschiedenis van de buurtvereniging Well-Kom 
    

 

Buurtvereniging Well-Kom

 

De buurtvereniging is opgericht in 1968 en bestaat nu in 2019, 51 jaar.

Een allereerste schrijven van de oprichting van de vereniging Well-kom dateert van 1973.

Met andere woorden: eerdere gegevens zijn niet voorhanden.

Uit het eerste schrijven bleek dat Nelleke Verbaandert, uiteraard bewoonster van deze buurt, de allereerste voorzitster was.

Zij werd geassisteerd door Aard van Loenen, de penningmeester-secretaris.  Andere bestuursleden waren mevr. Van de Hoef,  mevr. Timmermans, Jan Koppers,  Jan van Pinxteren, Thea Rutten en Mat Linders. Thea Peeters, momenteel nog woonachtig in de Hoenderstraat en al 40 jaar lid, behoorde ook tot de mensen van het eerste uur.

De activiteiten die heden ten dage worden georganiseerd vinden hun oorsprong in de vereniging van toen.

 

Speurtocht, feestavond, activiteiten rondom de carnaval en een uitstapje voor de kinderen.

 

 

Maar ook een kerstboom-verbranding op de Loswal, een dropping voor de oudere jeugd, deelname aan biertapwedstrijden vonden plaats.

De kienavond, welke ook nu, anno 2016 nog steeds plaats vindt, is in het leven geroepen bij het eerste lustrum toen de buurt 5 jaar bestond.

 

 

 

 

 

 

In 1984 werd er een pamflet uitgegeven door de Coöperatie.

Wellicht bij sommige onder de buurt nog bekend:

 

U zijt wellekome, in een Hoenderstraat zonder bomen.

Er is een kindeke geboren op aard. En vanaf nu worden alle bomen gespaard.

 

Het handelt zich hier om de bomen aan de Hoenderstraat. Er waren blijkbaar mensen die niet zo gelukkig waren met de bomen, maar andere weer wel. Vandaar natuurlijk de verspreiding van dergelijk pamflet.


De buurt had ook de beschikking over de verschillende zaaltjes waar de activiteiten, o.a. de jaarvereniging,  plaats konden vinden.

Beurtelings kwam het Veerhuis, Wallaria en de Gouden Hoef, nu Onder de Linde, aan de beurt.

De doelstelling van de buurt:

het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in het belang van alle buurtbewoners,

werd ook toen goed nageleefd en we proberen deze  nu nog steeds na te streven.

 

 

 

Allerlei mensen hebben in de loop van de jaren een rol gespeeld binnen het bestuur. Ongetwijfeld worden deze nu niet allemaal genoemd, omdat er een groot aantal gegevens ontbreken: Aard van Loenen is opgevolgd door Willy Ummethum.

Verder te noemen zijn: Sjaar Klabbers, H. Terburg, G. Hebben, G. klabbers, G.Reiniers, Toos Schambergen, Marion van De Valk. Hubčr Koppers, Petra Bax, Math Peeters, Angelien Lamers en M. Meykamp.

Jan Koppers (de brouwer) was ook een van de eerste bestuursleden in 1968.
De oprichting was in café “Walaria”.
 

 

Vanaf 1989 hebben Riet Linders, Helma Klabbers, Wilma van der Coelen, Annemie Gramsen , Truus Stevens, Carla Albers, Wil Schonenberg, Jeu van Asten,  Jan Groenen,  Sjaak Janssen en Piet Keijsers beurtelings een aantal jaren aan het roer gestaan van de vereniging.

Riet is vanaf ongeveer 1990 tot 2005 voorzitster geweest.

 

Truus eveneens hetzelfde aantal jaren secretaris en Carla tot 2006, na een loopbaan van meer dan 10 jaar, penningmeester

 

 

Well-Kom heeft in de jaren 1974 t/m 1985 (11 jaar dus) de boerenbruiloft georganiseerd.


In 1974 deed Well-Kom mee als boerebrulleft gezelschap in de optocht, met Cees Verdonk en Dorien Koppers als broerenstel.

 

Het eerste officiële boerenpaar (in die 11 jaren) van was Thea en Ton Peeters-Rutten en het laatste Huub en Fien Smits-Hesen.

 

Als bijzondere activiteiten die door het toenmalige bestuur zijn georganiseerd, kunnen genoemd worden:

Het afscheid van Pastoor Wijsman en het “muurfeestje”toen de kades klaar waren.

 

 

 

 

Zoals op de website te zien is  wordt het huidige bestuur bemand door 7 personen. Activiteiten worden georganiseerd voor jong tot oud en deze  worden over het algemeen goed bezocht.

Zie bijvoorbeeld het Pleinfeest op 21 juni, welk georganiseerd is ter gelegenheid van het veertig jarige bestaan. 

 

Het bestuur hoopt nog een aantal jaren met plezier het bestuurswerk voor te zetten en te zorgen voor betrokkenheid onder de buurtbewoners.