Nieuwsarchief Well-Kom

 

 


Verslag van de creatieve avond op  30 oktober 2013

Buurtvereniging “Well-Kom” organiseerde een workshop bij het World Art House. Deze avond werd volledig verzorgd door René Brienen.

Net terug van deze bijzondere avond schreef Marriet v.d. Broek een kort verslag van  wat we op deze avond gezien en beleefd hebben.

Eerst verzamelden we ons bij Onder de Linden en dronken daar gezellig een kopje koffie of thee. Dit werd geschonken door Gerdien en Sjaak. Waarvoor onze dank. Fantastisch. Hier stond tegenover dat de buurtvereniging Gerdien een gratis deelname schonk aan de verdere avond.
Daarna gingen we met 35 buurtgenoten  naar het  World Art House, waar de vuurkorven branden en de Mercedes onder de barbecues  klaar stond. In een oude schuur hing het wild (hazen, fazanten en patrijzen) op de ladder om geslacht te worden.


We werden  ontvangen met een lekker welkomstdrankje.  We groepeerden ons rond de werktafel waar René ons van alles liet zien wat we met wild kunnen doen en hoe dit klaargemaakt moet worden. Het fazantje wordt gevild en op de barbecue gelegd evenals een stuk haas en nog diverse andere soorten vlees. Ondertussen werden er allerlei lekkere amuse hapjes rondgedeeld en even later was het vlees van de barbecue klaar. Alles was even mals en lekker. We genoten van de demonstraties, de lekkere hapjes en de wijn. Als hoofdgerecht is er varkensnek (als ik me niet vergis??) die in het hooi gerookt werd. Nooit geweten dat ook die lekker kan zijn! 

 

Als onze buikjes rond zijn wordt de haas nog geslacht. Niet iedereen was hiervan gecharmeerd, maar het is toch heel interessant om te zien wat er allemaal eerst moet gebeuren voordat we zo’n lekker pasteitje met hazenpeper  kunnen eten. Onder het genot van een lekker glaasje wijn werd er binnen in de galerie nog na gekletst  en kregen we daar ook nog een heerlijk toetje geserveerd.

De reacties van de buurtgenoten zijn enthousiast; over René en zijn team die heerlijke hapjes hebben gemaakt, maar ook over de locatie van het World Art House, waar velen nog nooit geweest waren en wat vooral ook overdag een bezoekje waard is.

We bedanken René en zijn team van harte voor deze bijzondere avond, maar ook Norbert en Hermien als gastheer en dame van het World Art House en Gerdien voor het verzinnen van deze crea avond.  Geen kunst voor aan de muur maar kunst voor onze buik!

Marriet: bedankt voor het schrijven van het verslag.

 

>> Foto's van deze avond gemaakt door Hermien Esselink van World Art House.
 


 

Sfeervolle Buurtdag 2013
De dag begon zeer somber. Dikke wolkenpartijen en veel motregen.
Echter het bestuur liet zich niet uit het veld slaan.
Om 10:00 uur werd er begonnen met de opbouw van het feestterrein aan de maas.
Precies op het moment van starten liet de zon zich zien en ging de buitentemperatuur omhoog.
De deelnemers aan de fietstocht konden hun regenkleding weer uittrekken en in de tas doen.
Ongeveer 40 sportieve buurtgenoten namen deel aan de fietstocht welke door het bestuur was uitgezet in de omgeving van Well.
Er waren heel veel positieve reacties over deze 24 km lange tocht door de Maasduinen.
Tegen 16:30 uur waren alle deelnemers van de fietstocht en de deelnemers aan de BBQ aanwezig bij het goed georganiseerde spelenfestijn.
66 Buurtgenoten, verdeelt in 4 groepen, zetten hun beste beentje voor om tot een hoge score te komen in het eindklassement.
Het werd een een succes. De groepsindeling zorgde voor een uitstekende mix en dat bracht de nodige praat opgang.
Hierna werd de BBQ aangemaakt en het vlees gebraden door de bestuursleden. Het was allemaal heel lekker en goed verzorgd.
Verder was er het nodige te drinken. Allemaal goed gekoeld middels een geheim recept van Jac van Kessel.
Er werd nog wat na gekaart en het bestuur kreeg de nodige hulp bij het opruimen. Waarvoor dank.

We kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagde dag. Mede dankzij het weer wat net op tijd droog en zonnig werd.

We willen verder Slagerij Het Ankersmit danken voor de overheerlijke BBQ waar werkelijk niets aan ontbrak.
Ook bedanken wij de SPAR voor het mogen gebruiken van de koeling voor alle drank.
Een bedankje voor de Fam. Brauchman voor het lenen van de schitterende tent.
En dank aan alle buurtgenoten. Per slot van rekening hebben we er met z'n allen een mooi feest van weten te maken.
>> Foto's van de Buurtdag ingezonden door André Veugen

Het bestuur van de buurtvereniging "Well-Kom"

28 augustus 2013
 Verslag van de ouderen activiteit

Op 26 juni hebben we onze jaarlijkse ouderenactiviteit gehouden.
 

We zijn naar het Toon Kortooms park geweest. We werden ontvangen in de veenderij van het park met koffie/thee en smakelijke gouden turfjes.


In het museum kregen we een beeld geschetst van Toon Kortooms en er werd een historische film vertoond van het turf steken, daarna werden we door de v.v.v. gids meegenomen naar het speelveld waar de schoenen werden verwisseld voor klompen en konden we zien hoe er vroeger turf gestoken werd onderwijl werd er een turfdruppeltje geproefd (deze was heerlijk),ook een plaggenhut waar de turfstekers hun woonverblijf hadden kon bekeken worden.
Daarna nog een bezoek gebracht aan de ruïne van de turffabriek die er vroeger had gestaan.
Nadat afscheid van de VVV gids was genomen zijn we tevreden huiswaarts gekeerd.
 

Bijzonder veel dank aan Emmy en Talitha Schoeber en Susi Molderings voor het super gave spelenfestijn.

>> Zie foto's gemaakt door Marleen Timmermans
Jac Kessels, 30 juni 2013

 Vrijwilligers gezocht
Het bestuur zoekt verder vrijwilligers voor het samen organiseren van de "Nieuwjaarsborrel 2014".
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de buurtvereniging.
 


 

 

Paashaas bezoekt buurtvereniging "Well-Kom"

Zaterdagochtend 30 maart jl hebben de kinderen uit onze buurt zich vermaakt met activiteiten in het kader van Pasen. Om 09:30 uur werden er eerst gebakjes opgesierd met allerlei smakelijke zoete versierselen.
De meest creatieve ontwerpen kwamen hieruit voort. Hierna was het kleuren van een kleurplaat een makkie. Moeilijker werd het om een Paasmandje te vlechten. Maar met wat hulp van de ouders werd het een succes.

Terwijl iedereen druk doende was verscheen plotseling de Paashaas. Enkele kinderen schrokken hier van en zochten veiligheid en troost bij hun ouders. Snel werden de jassen aangetrokken en ging de meute naar buiten de Paashaas achter na. De Paashaas had een lege mand bij zich en wist niet meer waar hij zijn eieren had gelaten.
De kinderen gingen hem wel helpen zoeken. En..........zo gezegd, zo gedaan...........er werd gezocht, gerend en gelachen. Het was een lust voor het oog.

Op verschillende plaatsen werd er een spel, in de route langs de Maas, gespeeld. En voor durend werden er Paaseieren gevonden. Na deze actieve route keerde de groep weer terug naar "Ensuite" waar de Paasmandjes afgemaakt konden worden. Hierna werden deze mandjes gevuld met de Paaseieren welke gevonden waren aan de Maas.

Al met al een hele gezellige ochtend voor de kinderen uit de buurt. Rest ons nog een woord van dank aan Ron en Fanny welke hun lunchroom, La belle Meuse Ensuite, hiervoor open hadden gesteld.
Ook bedanken we de Paashaas voor zijn komst en hopen dat hij volgend jaar ook weer langs wil komen.
>> Foto ingezonden door André Veugen

Het bestuur van Well-Kom, 30 maart 2013

 


 

 

 

Wellse Carnavals optocht 2013

Ook dit jaar weer een schitterende optocht door de straten van Well.


>> Foto's ingezonden door André Veugen <<
 


 

 

Carnaval in Well

Aanbieden van de
Jeugdprinsenwagen.

>> Foto's ingezonden door André Veugen <<
 


 Jaarvergadering en kienen

Op dinsdagavond 29 januari werd de jaarvergadering van de vereniging bijgewoond door zo'n 40 leden.
Ook dit jaar was ODL de plaats van samen komen.

De belangrijkste mededelingen en vragen vanuit deze vergadering:

 • De werkgroepen van de verschillende te organiseren activiteiten werden vernieuwd of aangevuld.
  Het bestuur zoekt nog leden voor de werkgroep "Nieuwjaarsborrel".
  Bent u geïnteresseerd: graag even melden bij het bestuur.
 • De jaarlijkse vergadering m.b.t. de carnaval zal, door de al jaren lage opkomst, niet meer door het bestuur georganiseerd worden.
  Het is aan de buurt zelf om weer initiatief te nemen.
 • Uit het financieel rapport is gebleken dat de vereniging, het afgelopen jaar, in is moeten teren op de reserves.
  Om de financiën gezond te houden is besloten om de eigen bijdrage voor een activiteit te gaan verhogen.
  De contributie kan dan het zelfde blijven, namelijk € 12,00 per jaar.
 • Na 12 jaar actief bestuurslidmaatschap heeft Helma Klabbers haar taak als bestuurslid neergelegd.
  Helma kreeg een daverend applaus en een enveloppe met inhoud voor haar enthousiaste en zeer actieve inzet binnen de buurtvereniging.
  Helma heeft wel aangegeven betrokken te blijven bij het Sinterklaasfeest en het mede organiseren van de ouderenactiviteit.

  Om de vacante functie in te vullen werd een beroep gedaan op de aanwezigen.
  Hubèr Koppers heeft zich hierna beschikbaar gesteld voor de functie van bestuurslid.
  Zonder enige tegen stem werd Hubèr onder een warm applaus binnen het bestuur gehaald.
  We wensen Hubèr, de aankomende jaren, heel veel bestuursplezier toe binnen de vereniging.

  Om vooruit te lopen op het aankomende jaar verzoekt het bestuur aan de leden na te denken over de invulling van de functie als penningmeester.
  Jac Kessels, huidige penningmeester, heeft te kennen gegeven het aankomende jaar te willen stoppen.
  Het zou mooi zijn als hij zijn taken, op een juiste wijze, in het najaar rustig kan over dragen aan zijn opvolger.
  Wie voelt zich geroepen? Graag melden bij het bestuur.

Na de vergadering werd door de aanwezigen deel genomen aan het jaarlijkse kienen.
Het werd een heel gezellige avond. Velen werden verrast met schitterende prijzen die door het bestuur bij elkaar waren gebracht.
De verrassingsenveloppe van het bestuur zorgde voegde nog een hilarisch moment toe aan de avond. De winnares won namelijk de prijs van 4 jaar bestuurslidmaatschap!
Gelukkig, voor de winnares, was het een grapje van het bestuur en kreeg zij een andere bon uit gereikt.

Het bestuur van Well-Kom, 4 februari 2013
 


Gezellige "Jaarafsluiting 2012"
Enkele tientallen buurtgenoten kwamen zondagavond 30 december bij elkaar voor de jaarlijkse "Jaarafsluiting".
Het was weer even heel gezellig onder elkaar. In de vroege ochtend stond de bakploeg klaar bij Ron & Fanny om de nodige oliebollen en appelbeignets te maken.

Tussendoor even buiten kijkende naar de Maas welke weer het nodige water had te verwerken.
Ook dit jaar kregen we de mogelijkheid van de Fam. Stevens om gebruik te maken van hun oprit en schuur. Waarvoor onze dank.
Deze oprit was weer extra sfeervol gemaakt middels lichtslangen, fakkels en vuurkorven.
De stevige wind zorgde dat het vuur van goede kwaliteit was.


 

 

 

Daarnaast konden alle aanwezigen genieten van de "Glühwein" (gemaakt door Riny Verhoeven) welke ook dit jaar weer als limonade te drinken was.
De kinderen werden verrast met chocolademelk. En laten we niet vergeten dat we genoten hebben van de heerlijke wafels van Toos Koppers. Ze waren heerlijk!

Allemaal bedankt voor de hulp en de gezelligheid!

>> Voor een sfeer impressie zie foto's. <<

Het bestuur van Well-Kom, 31 december 2012


 


 

 

 


 Bekendmaking:

 

Carnaval 2013 kan niet meer stuk!

Prinses in de Grotestraat
 

Femmie d'urste

Dochter van Ien en Piet Derks
 

 


 

Creatieve avond bijzonder geslaagd
31 oktober jl werd er een creatieve avond georganiseerd voor de leden van onze buurtvereniging.
Ongeveer 15 leden gaven zich op voor dit creatieve avontuur.
Na een korte uitleg van de dames van KreaDiva uit Tegelen kon een ieder starten met het maken van een eigen creatie. Dat er creatieve mensen zijn in onze buurt is nu wel duidelijk!
Er moest flink door gewerkt worden om het dienblad of fruitschaal op tijd klaar te krijgen.
Er was een prettige sfeer in de bij uitstek geschikte accommodatie van "La Belle Meuse Ensuite".
Er werd veel gelachen en veel bijgekletst. Na ruim 3 uren kon een ieder trots haar creatie tonen.
Kortom: voor herhaling vatbaar!
>> Zie foto's. (Gemaakt door Marianne Coenders van KreaDiva)

Buurtdag, in tropische sfeer, bijzonder geslaagd
Nadat het bestuur en enkele leden vanuit de buurt 's ochtends druk in de weer waren geweest met de voorbereidingen voor deze Buurtdag werd om 13:30 uur het startsein gegeven voor de fietstocht.
>> Lees hier verder (met foto's)


Noteer in uw agenda: Buurtdag zondag 19 augustus a.s. !!!!!
 Deze dag mag u niet missen. Een dag vol gezelligheid en sportiviteit.
 Zoals van ouds starten we de dag met een bijzondere fietstocht.

 Deze mag u niet missen. De fietstocht is anders als anders!
 Ook de BBQ na afloop van de fietstocht mag u dit jaar niet overslaan.
 Ook deze BBQ is anders als u gewend bent.

 

Nieuwsgierig: reserveer zondag 19 augustus in uw agenda voor de Buurtdag van Well-Kom.
De inschrijfformulieren worden tijdig rondgebracht i.v.m. de vakanties.
U kunt zich dan ook tijdig aanmelden.

Kinderactiviteit jl 17 juni:
Afgelopen zondag 17 juni vertrokken we met 7 kinderen en 6 ouders vanaf het pleintje richting Panningen naar Kinderdrôme.....
Een super leuke speeltuin met hoofdzakelijk binnen maar ook buiten speelmogelijkheden......
Van glijden tot klimmen tot rodelen en springen was het een zeer geslaagde middag.....
De kinderen werden voorzien van onbeperkt ranja, chips of snoepzak en natuurlijk konden de frietjes met snacks niet ontbreken....
Het zou leuk zijn als zich volgend jaar meerdere kinderen toevoegen aan deze leuke activiteit.
Kortom het was een leuke gezellige middag voor jong, maar zeker ook voor de ouders. Zie ook de foto's van deze middag.
>> Ingezonden foto's

Ouderenactiviteit jl 13 juni:
Op woensdag 13 juni jl zijn onze oudere leden naar het nieuw geopende complex "De Bosbrasserie" in De Sluis geweest.
Dit is gelegen nabij het Reindersmeer. Onze leden kregen daar uitgebreide informatie van de natuurgidsen over het gebied waaronder de paraboolduinen zich bevinden.
Hierna werd een bezoek gebracht aan de Hertog Jan Brouwerij te Arcen.
Met gids Toon, die ons rond leidde, was het heel veel lachen en niet te vergeten moest het kostbare vocht ook nog genuttigd worden.
Al met al een leuke en leerzame middag voor onze oudere leden. Zie ook de foto's van deze middag.
>> Ingezonden foto's

Jeugdactiviteit jl 26 mei:
De 8 jeugdleden die zich hadden aangemeld hebben genoten van een schitterende middag in "Adventworld of Taurus" in Velden. Onder een 3-koppige begeleiding vertrok het gezelschap 's middags, met veel enthousiasme en bij sommige enige spanning, richting het lasergame slagveld. Eenmaal daar werden ze in groepen verdeeld en kon de lol niet meer op. Echt een belevenis voor onze jeugdleden. Jammer dat er niet meer aanmeldingen waren. De strijd was dan nog groter geweest. Het spel werd 2x gespeeld en er was een frietje en drinken tussendoor.
De aanwezige jeugd hoopt dat er het volgende jaar meer jeugd uit de buurt zich aanmeld bij een nieuwe activiteit. Hun voorkeur ging uit naar een .............. SURVIVAL !

Bestuur "Well-Kom".


 

 

Carnavalsoptocht 2012 in Well
 

 

 

"Ondanks het slechte weer, ook dit jaar een schitterend verzorgde
carnavalsoptocht door Well"
>> Foto's ingezonden door André Veugen <<
 

Jaarvergadering
Vanuit de Jaarvergadering zijn er een aantal belangrijke mededelingen en vragen:

 • Na een jaar proef te hebben gedraaid met het toezenden van de flyers per e-mail, is er in de jaarvergadering de voorkeur uitgesproken door de leden voor het verspreiden van de flyers per postadres. Dus van af heden komt er weer bij alle leden een flyer in de brievenbus.
   
 • Er hebben zich geen belangstellenden gemeld voor een bestuursfunctie binnen de vereniging. Het bestuur heeft besloten verder te gaan met 5 bestuursleden.
  Dit mede doordat er vanuit de leden werd aangegeven om het organiseren van activiteiten middels werkgroepjes te laten verlopen. Zo ontstaat er ook meer betrokkenheid van de leden bij de vereniging. En vele handen maken licht werk. We zien dit allen als een bijzonder positieve ontwikkeling. De bedoeling is dat er voor elke activiteit 1 of 2 bestuursleden een werkgroepje vanuit de leden formeren en de organisatie van betreffende activiteit op zich nemen. De betreffende bestuursleden sturen het werkgroepje aan en sluiten alle ontwikkelingen verder kort met het voltallige bestuur.

  Voor de Kinder- en Jeugdactiviteiten hebben zich inmiddels voldoende leden gemeld.
  Ook voor het rondbrengen van de flyers hebben zich een 7-tal leden gemeld.

  Graag horen we van de leden wie zich wil inzetten in een werkgroepje voor de volgende activiteiten:
  - Ouderenactiviteit: hier heeft zich 1 lid voor aangemeld. Graag nog iemand.
  - Buurtdag (Fietstocht en BBQ): Graag nog 2 leden.
  - Workshops (Bloemschikken/ knutselen): Graag nog 2 leden.
  - Jaarafsluiting: Graag nog 2 leden.

Het bestuur van Well-Kom

 


Het bestuur van "Well-Kom"
wenst een ieder een heel gelukkig en vooral gezond 2012 !
Zaaaaalig Nijjaor !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

 

Dringende Oproep
Het bestuur is op zoek naar iemand die het leuk zou vinden de functie van "Penningmeester" op zich te gaan nemen m.i.v. januari 2014.
Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat: André Veugen, Grotestraat 62 of bij Jac Kessels, Grotestraat 12. Ook voor vragen omtrent deze functie kunt u bij André of Jac terecht. Bellen kan ook: 06-28536988 (André) of 06-18073271 (Jac)

Geboren:
22 mei 2012 Puk. Zoon van Jean Paul Hagens en Mariël Hagens-Janssen uit de Grotestraat.
9 februari 2012 Siem. Zoon van Rudy Cornelissen en Sarah Coenders uit de Hoenderstraat.

Nieuwe leden:
Nieuw lid per 1 augustus 2012: Riet Nijhuis-Dijker wonende in het Eldershof.
Nieuwe leden per 1 november 2011: William, Anita en Nikky Janssen, Hoenderstraat.

 

Jaarafsluiting Buurtvereniging Well-Kom

"Sfeer impressie van de Jaarafsluiting 2011" van
Buurtvereniging Well-Kom

>> Ingezonden foto's.

 

 

 

Kerstactiviteit 2011

I.v.m. met lage aantal aanmeldingen gaat de "Kerstactiviteit" dit jaar niet door. Jammer.
Het bestuur van Well-Kom

 


Bestuur

Het komend jaar komen er 2 vacante plaatsen vrij binnen het bestuur.
Iets voor jou of ken je iemand die dat zou willen, geef het even door aan een van de bestuursleden.

 (Zie links "Contact")

Het bestuur van Well-Kom

 

 

Sinterklaas blij verrast met groots ontvangst

Verslag met foto's over het bezoek van Sint met zijn Pieten aan buurtvereniging Well-Kom.
>> Lees hier het verslag van Sint met foto's

 

 

 

 

 

Bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert

Het was een mooie leerzame en ontspannende middag voor de 50 plussers uit de buurt.
>> Foto's gemaakt door Marleen Timmermans

 

 

 

 

Oude foto's van Well

Heb u nog oude foto's van Well? Dan zijn deze zeer welkom voor de website van de buurtvereniging.
We maken hiervan een kopie en U krijgt uiteraard de foto's zo spoedig mogelijk terug.
Marleen Timmermans Koenen. 

 

 

Ouderen- activiteit 2011
Op woensdag 21 september organiseert de buurtvereniging de Ouderen-activiteit 2011.
>>Meer informatie over de ouderenactiviteit.

Opstalruimte gevraagd
Het bestuur vraagt met spoed opstalruimte voor wat materialen van de vereniging.
Wie heeft er wat ruimte om het een en ander op te bergen?
Neem even contact op met een van de bestuursleden.
(Zie tabblad "Contact")
Het bestuur van Well-Kom

 

Namens het Wells Forum.

 • Het volgende bericht van Kartoesj:
  12 ½ jarig jubileum Kartoesj en presentatie CD “ niks is ôs teväöl “

  Zaterdag 12 mei aanstaande vieren wij ons 12½ jarig jubileum in het gemeenschapshuis te Limbricht, waarbij ook de allernieuwste CD “ niks is ôs teväöl “ ten doop zal worden gehouden.
  Op deze avond zal een wervelend programma gepresenteerd worden met diverse verrassingen. De nieuwe CD is bovendien tegen inlevering van de entreekaart te verkrijgen.
  Kaarten à € 10,- zijn te bestellen via de website www.kartoesj.nl of op de volgende voorverkoopadressen:

We zien u graag op 12 mei 2012. Wees er snel bij, want vol=vol!
De mannen van Kartoesj

7 mei a.s., aanvang 20:00 uur in "de Buun":

 • Presentatie door de gemeente Bergen m.b.t. de plannen voor herinrichting van het braakliggende terrein aan de Kasteellaan.
 • De oproep van het Wellsforum:
  Beste dorpsbewoners, verenigingen en ondernemers,
  Zoals u wellicht eerder hebt vernomen, komt onze nieuwe burgemeester, Mevr. Manon Pelzer op maandag 23 april kennismaken met onze Wellse gemeenschap.
  Het Wells Forum zal met onze burgmeester eerst een korte rondgang maken door ons dorp, waarbij we haar een greep uit de diverse bezienswaardigheden zullen tonen.
  Vanaf 19.30 uur nodigen wij u graag uit in MFC de Buun, om met haar persoonlijk kennis te kunnen maken. Diverse verenigingen zullen zich daar presenteren, waaronder de harmonie, het gilde en ook enkele Wellse koren.

Wij hopen dan ook, dat we u in grote getale mogen begroeten.Jaarafsluiting Buurtvereniging Well-Kom

"Sfeer impressie van de Jaarafsluiting 2011" van
Buurtvereniging Well-Kom

>> Ingezonden foto's.

 

 

 

 

Bestuur

Het komend jaar komen er 2 vacante plaatsen vrij binnen het bestuur.
Iets voor jou of ken je iemand die dat zou willen, geef het even door aan een van de bestuursleden.

 (Zie links "Contact")

Het bestuur van Well-Kom

 

 

Sinterklaas blij verrast met groots ontvangst

Verslag met foto's over het bezoek van Sint met zijn Pieten aan buurtvereniging Well-Kom.
>> Lees hier het verslag van Sint met foto's

 

 

 

 

 

Bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert

Het was een mooie leerzame en ontspannende middag voor de 50 plussers uit de buurt.
>> Foto's gemaakt door Marleen Timmermans

 

 

 

 

Oude foto's van Well

Heb u nog oude foto's van Well? Dan zijn deze zeer welkom voor de website van de buurtvereniging.
We maken hiervan een kopie en U krijgt uiteraard de foto's zo spoedig mogelijk terug.
Marleen Timmermans Koenen. 

 

 


 


Buurtdag 2011

Ondanks het tegenvallende weer was het weer “Super” gezellig tijdens de jaarlijkse “Buurtdag” van “Well-Kom”.
De start van de fietstocht werd dan ook een uurtje verschoven omdat de radar-beelden toch droogweer voorspelden.
De koffie/ thee en vlaai, bedoeld voor tijdens de pauze, werd op tafel gezet bij ODL. Daar hadden enkele bestuursleden en leden van de vereniging in rap tempo tenten geplaatst om een droog plekje te creëren.
>> Lees hier verder .... aangevuld met foto's gemaakt door Marleen.

 

 

 
Bloembakken aan lantaarnpalen

Zoals u gemerkt hebt hangen de bloembakken weer keurig aan de lantaarnpalen en ziet ons dorp er weer fleurig uit.
Dankzij de "Groengroep" kunnen deze bloembakken onderhouden worden.
Deze groep zorgt er voor dat de plantjes elk jaar weer geplant worden en deze plantjes tijdig water krijgen.
De "Groengroep" zou graag wat aanvulling van mensen hebben. De lasten kunnen zo wat meer verdeeld worden.

Voel je je geroepen of wil je eerst wat meer informatie:

Mark Hermans (Wellsforum)
Telefoon: 0478-502651 of 0620143949
E-mail: markhermans@wellsforum.nl

 

 
Kartoesj in WellZaterdag 25 juni

Aanvang: 19:00 uur

Bij: Onder de Linden

Buurtvereniging “Well-Kom” nodigt alle belangstellenden uit Well uit voor het optreden van de Limburgse groep

“Kartoesj”

Deze band geeft een optreden in Well voor het behalen van de eerste plaats bij de uitverkiezing van het “sjoonste Prinsenhoes 2011”.
Een kroon op het werk van de buurt “Well-Kom”.

Geert Cremers, Guus Steinen, Guus Kitzen, Jan Konings en Ruud Rutjes zullen de Wellse bevolking tracteren met een spetterend en live optreden.

De groep, die al vele malen in de finale van het LVK stond, heeft sinds hun oprichting in 1999 al vele hits en successen weten te behalen in ons Limburgse land.

Ook Prins Grad 1 zal acte de precense maken.
Dus kom ook en zing mee! Laat zien dat Well niet alleen
“Het leukste dorp van Limburg” is, maar ook het gezelligste.

 

Bestuur buurtvereniging Well-Kom

 

 


"Grootse Carnaval-optocht 2011 in Well"


 

 

   Foto's van de Optocht in Well  

 

 


Wedstrijd "Kartoesj"

Mooiste Prinsenhuis van Limburg in os Grotestraat

In het verlengde van het LVK- lied (2005) van Kartoesj "Veer höbbe de prins in de sjtraot" wordt ieder jaar door Kartoesj het
mooiste prinsenhuis en/of prinsenstraat van Limburg uitgeroepen.

Dit jaar is de winnaar het noord-limburgse dorp Well.
De buurtvereniging Well-Kom is verantwoordelijk voor de mooie versieringen.
Hun maasjoertse prins is Grad den Urste.

Bestuur Buurtvereniging Well-kom dankt iedereen van de buurt welke zich ingezet hebben om dit mooie resultaat te behalen!  Proficiat!    AlAAf

 


Wedstrijd "Kartoesj"
Well-Kom gaat deelnemen aan de wedstrijd die "Kartoesj" heeft uitgeschreven.
www.kartoesj.nl

Marleen Timmermans heeft foto's gemaakt van de versieringen in de Grotestraat t.b.v. Prins Grad d'n urste!

>> Klik hier voor de foto's. <<

 

Weej hebbe de Prins ien de straot....!     ( liedje van Kartoesj. )


 Weej felicitieren:    
Prins Grad 1


Dat weej enne moje carnaval 2011 gon belève is now zeker!

Namens alle buurtgenoten, Bestuur "Well-kom"

 


 Uitstapje Buurtvereniging Well Kom naar Boerderij 't Platteland in Veulen

Met de huifkar werd een prachtige tocht gemaakt in de streek. De Lollebeek, de oude Peel, waar de natuur weer teruggebracht wordt in de oude staat, America etc.
Dhr. Reintjes gaf tevens uitleg over de producten die hij verbouwt. Dat zijn rabarber, mosterdzaad en rabarber.
Na de koffie met vlaai ging de groep naar Leunen, waar een heerlijk glas Rosé werd ingeschonken op Wijnhoeve Limburgergaard. Dat er zo dicht bij huis complete druivengaarden staan en wijn gebotteld wordt, wisten de Wellenaren niet. Het beviel heel goed, zowel de uitleg, bezichtiging en het proeven van de verschillende soorten wijn. Al met al een geweldige middag. Organisatie, bedankt!
Marleen Timmermans

>> Fotoserie gemaakt door Marleen

 


Bekijk de natuur door de ogen van een kunstenaar.

In de herfst van het afgelopen jaar (2010) hebben een aantal onder u kunnen genieten van een prachtige expositie in museum de Leunse Paes te Venray. Opnieuw hebben de kunstenaars Marije Feriks en Pepijn de Jonge een natuurgebied tot museum omgetoverd.
Bij het gehucht Elsteren op de oostoever van de Maas in de omgeving van Well ligt de Baend ......
>> Lees hier verder .....

  

Well is Leukste Dorp van Limburg

Well is verkozen tot het Leukste Dorp van Limburg 2010. Na een spannende verkiezingsstrijd liet het dorp met 4813 stemmen de andere finalisten Mechelen en Rimburg achter zich.

De Roermondse artiest Big Benny maakte dit vrijdag in het L1NWS bekend. De uitzending Goeiemiddag Limburg op L1 TV stond vrijdag helemaal in het teken van Het Leukste Dorp van Limburg.

De verkiezing Het Leukste Dorp van Limburg is een initiatief van L1 samen met SoapBox en werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd.

Gefeliciteerd allemaal!
Bestuur Buurtvereniging Well-kom

*****

 

 

  

Well ... het leukste dorp van Limburg

 

Beste familie, vrienden, kennissen & gasten,
Bij deze doe ik een beroep op jullie, omdat we iedere stem hard nodig hebben!
Well  dingt n.l. mee naar de titel: het leukste dorp van Limburg. Deze wedstrijd is in het leven geroepen door de Limburgse zender L1 TV. Er zijn prijzen te winnen waaronder een promotie film van het dorp. Deze wordt dan uitgezonden op L1 TV en zet Well dus (nog meer) op de kaart. Momenteel zit Well bij de laatste drie finalisten. Dat is al heel mooi, maar nog niet goed genoeg !

Elk e-mail adres kan stemmen,dat zijn er  vaak meer dan een per gezin.


Zou je s.v.p. willen meedoen en je stem uitbrengen op het leukste dorp Well?
Het is binnen een paar minuutjes gebeurd  en jij draagt ons dorp immers ook een warm hart toe!
Ga naar : http://www.hetleukstedorpvanlimburg.nl/candidate/details/349/


Stemmen en de e-mail bevestigen die je meteen daarna krijgt anders telt de stem niet mee.
Heel erg bedankt en groeten, Marleen 

 

Well in de Finale 
" Leukste dorp van Limburg"

 


>> Lees hier verder <<

 

 

 


 

Jeugdactiviteit

Helaas heeft het bestuur wederom de Jeugdactiviteit voor dit jaar, door gebrek aan deelname, moeten annuleren. Zie voor de volgende activiteiten het “Jaarprogramma”.

Het Bestuur "WellKom".

Wijzigingen in het bestuur:
 

Voorzitter
Middels een schriftelijke stemming, laatste mailing, is Ingrid Witte door de leden gekozen voor het bestuur van de buurtvereniging Well-kom. Het bestuur heeft hierna Ingrid Witte gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur en leden van de buurtvereniging Well-kom wensen Ingrid heel veel succes toe met het voorzitterschap.

Secretaris
Het secretariaat van de buurtvereniging Well-kom is m.i.v. heden bij André Veugen onder gebracht.
Het bestuur bedankt Ilona Denissen voor haar werkzaamheden t.b.v. het secretariaat in de afgelopen jaren en wensen André Veugen succes toe in de nieuwe rol van secretaris.

Zie ook bij Contact voor bereikbaarheid van het bestuur.

 

 

 

Bloemschikken
Foto's van een geslaagde en druk bezochte bloemschik avond gemaakt door
Marleen Timmermans.
>> Foto's

 

 


Brienen aan de Maas
Aspergerestaurant van de BeNeLux in 2010

Onder grote belangstelling van ruim 250 genodigden,waaronder verschillende collega sterren koks, TV en Pers kregen Rene en Marja Brienen uit handen van burgemeester Klaverdijk de oorkonde die hoort bij de benoeming tot Aspergerestaurant van de BeNeLux in 2010.

Willem Janssen, onze buurtgenoot en speler bij RODA, deed de aftrap en opende daarmee het asperge seizoen van dit jaar.

Ook aanwezig was zijn vriendin, de huidige Aspergekoningin Marly Camps.
Een gebeurtenis, waar Well-Kom weer trots op kan zijn!
>> Foto's

 

 

 


Foto's van de Maas in 1997

Begin 1997, was het zo koud, dat de stuwen in de Maas gestreken werden vanwege gevaar voor kruiend ijs.
De foto's zijn digitaal ingescand en ingezonden door Marleen Timmermans

 

 

 

 

 

 


Foto-impressie van de winter  in
Well 2009-2010

Foto-impressie van de winter 2009-2010 gemaakt door Marleen Timmermans.

 

 


Foto-impressie van wolkenluchten in Well
Foto-impressie van mooie wolkenluchten in Well gemaakt door Marleen Timmermans.

 

 

 

 

Sinterklaas en zijn Pieten bezochten Well

Sinterklaas en 2 van zijn Pieten bezochten woensdagavond 25 november de kinderen van de buurtvereniging Well-kom. Sinterklaas vond het fijn even bij de kinderen van Well te kunnen zijn.
Hij liet meteen weten dat de kinderen afgelopen jaar weer goed hun best hadden gedaan en dan ook heel lief waren geweest. Daarom had Sinterklaas weer veel cadeautjes meegenomen uit Spanje.
Doordat Sinterklaas en zijn Pieten in een storm op zee terecht waren gekomen.

 

Er waren veel cadeautjes in het water gewaaid. Zo was er een groot probleem ontstaan, aldus Sinterklaas. Gelukkig hadden de Pieten meteen alle pakjes uit het water gevist. De meeste Pieten zijn nu ingezet om de pakjes uit te pakken, te drogen en weer in te pakken. Gelukkig kon Sinterklaas beloven dat alles vóór zijn verjaardag weer goed zou komen.

 

Ook de Hoofd Piet kon dit bevestigen. Hierna genoten we deze avond van alle kinderen die bij Sinterklaas mochten komen, over zichzelf vertelden, een liedje zongen, een koprol demonstreerden, de fluit bespeelden, poppenkast speelden of de Pieten leerden om te slagen voor hun “Pietendiploma”. En dat in een fantastische sfeer onder muzikale begeleiding van Wim v.d. Coelen. Sinterklaas liet nog weten dat hij Elian Huibers was vergeten te bedanken voor de gastvrijheid.

Klik hier voor een impressie van de geslaagde avond.

 

Oorlog- en verzetsmuseum Overloon

Op 23 september heeft de buurtvereniging een ouderen uitstapje gemaakt naar het Oorlog- en verzetsmuseum

( Liberty Park) te Overloon.

 

>> Klik hier voor de foto's gemaakt door

Marleen Timmermans

 

 

 

Het nieuwe  Eldershome

Op het voormalige terrein van bejaardencentrum Eldershome aan de Grotestraat in Well bouwt Destion aan een nieuwe woonzorgzone, welke eveneens de naam Eldershome zal gaan dragen. Het project omvat 16 koopappartementen, 24 huurappartementen en 24 verpleegplaatsen. De appartementen zijn ideaal voor iedereen die in het groen nabij een natuurgebied wil wonen en verzekerd wil zijn van de levering van zorg in de buurt en alle voorzieningen die daarbij horen. Stijlvol en ontzorgd wonen!

Klik hier als u het plan van de architect wilt bekijken

 

Meer informatie op de website van Destion

 

 

MFC Well

Het MFC wordt gebouwd ten noorden van de Vitusschool aan de Kasteellaan.
>> Lees hier verder .....

 

 

 

Fietstocht en barbecue

Foto's gemaakt door André

 

 

 

Bouwstart Eldershome

Foto's onthulling bouwbord en start Eldershome gemaakt door Marleen Timmermans

Foto's gemaakt door Chrit Luys

 

 

 

Foto's carnaval 2009
ingezonden door
Marleen Timmermans.
We hebben de 4e plaats behaald mit":
'disse Boerekolder!'

Meer foto's zijn te bezichtigen op de website van
CV de Maasjoerts

 

Zieke kastanjeboom in de Grotestraat gekapt
De zieke kastanjeboom in de Grotestraat die na verschillende pogingen om hem te redden uiteindelijk is gekapt. Er zal z.s.m. een grote nieuwe boom voor in de plaats komen.
Aangetast door zwam.
(foto's
Marleen Timmermans)
Kern van de zieke kastanjeboom. Herfstfoto.

 

 

Beste Bed & Breakfast van Nederland

 

Ron en Fanny Coppers zijn het vorig jaar uitgeroepen tot beste Bed & Breakfast van Nederland. Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn in onze buurt. Je wordt niet zo maar Nederlands kampioen.

 

Een vermelding op onze Well-Kom site,is zeker de moeite waard,nu blijkt dat B&B La belle Meuse ,als enigste van de drie finalisten van vorig jaar,wederom genomineerd is voor beste B&B van 2009!

 

Op de B&B Beurs in Brussel van 14 en 15 mrt. a.s. zal bekend worden gemaakt wie dit jaar de titel beste B&B van Nederland in de wacht sleept.

Ron en Fanny: De buurt duimt voor jullie!!

 

 

 

Boere 2009

Proficiat Well-Kom met dit nieuwe boerengezelschap!

Twee huidige bestuursleden, een ex heerboer, de eerste bruid van de eerste officiële boerenbruiloft en nog een aantal meer dikke en dunne boeren uit onze buurt.

En nu nog op zoek naar rood en groen plastic voor duizenden roosjes om de hele buurt te versieren!!!!!

 

Groetjes,  Marleen Timmermans

Boere 2009

 

 

 

Buurtgenoten

 

Voor zover het bij jullie nog niet bekend is,wil ik er op wijzen dat onlangs een DVD in omloop is gebracht  met prachtig filmmateriaal.

Het betreft opnames uit begin jaren vijftig en gemaakt door de oude Dr. G. Smals.

 

Veel mensen,misschien u zelf en nostalgische dorpsbeelden zijn te zien.

 

De dvd is voor Wellenaren aan te vragen bij www.geertvullings.nl

 

M. v .g.   Marleen Timmermans-Koenen

       

 

 

De Spar sponsort onze buurtvereniging.

 

Spaar de kassabonnnen ...

 

Lees verder ...

 

           

Gebiedsplan Maaspark Well-Ayen

Diverse initiatiefnemers en partijen zijn reeds geruime tijd bezig plannen te ontwikkelen voor het Maasdal tussen Well en Aijen en het aangrenzende
recreatiegebied ‘t Leuken.

 

Klik hier om het plan te bekijken
(pdf bestand even geduld .... ca 10MB)

 

 

 

 

Speurtocht 2008

 

Foto's 'Speurtocht 2008' gemaakt door

André Veugen.

 

Film van het feest n.a.v. het 40 jarig bestaan buurtvereniging Well-kom

Opening gefilmd door André Veugen. De film is in 5 delen geknipt.

De filmbestanden zijn na het knippen nog steeds erg groot, het kan 1 tot 2 minuten duren met inladen.

De films kunnen afgespeeld worden met het gratis programma Quick Time 7.

Als u dit programma niet op uw computer heeft kan u het op de volgende link downloaden: http://www.apple.com/nl/quicktime/download

Filmdeel 1
Filmdeel 2
Filmdeel 3
Filmdeel 4
Filmdeel 5

 

Dorpsontwikkelingsplan van Well

 

Overzicht van het Dorps-ontwikkelingsplan Well.

 

 

 

40 jarig bestaan Buurtvereniging Well-Kom

 

Foto's gemaakt door André Veugen.